Αποτελέσματα

Αποτελέσματα


PR1: Επιτρέψτε μου να είμαι το πρότυπό σας: μια συλλογή από ιστορίες επιτυχίας mumpreneur: ένα φυλλάδιο ιστοριών επιτυχίας / eBooklet με επιτυχημένους mumpreneurs από όλη την Ευρώπη. Το φυλλάδιο θα συνοδεύεται από ένα ντοκιμαντέρ που θα εχει άμεση επικοινωνία με αυτές τις επιτυχημένες γυναίκες, οι οποίοι θα παρακολουθούνται στην καθημερινή τους ζωή, ξεκινώντας από το σπίτι και που τελειώνουν με τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Να έχετε ένα πλήρες εκπαιδευτικό εργαλείο που αντιδρά σε όλους τους τύπους μαθητών, το φυλλάδιο και το ντοκιμαντέρ πρέπει να συνδυαστεί.

PR2: Εγχειρίδιο ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας για άνεργες μητέρες: εγχειρίδιο για ενήλικες εκπαιδευτικούς για χρήση όταν γίνεται διδασκαλία δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε μητέρες που είναι άνεργες.

PR3: IO3: Φωνή των mumpreneurs: πώς να αναπτύξουν δεξιότητες αυτο-υπεράσπισης στο πλαίσιο του επιχειρηματικού πνεύματος: καθοδήγηση, υλικό για να βοηθήσει τις μητέρες να αποκτήσουν σημαντική αυτο-υπεράσπιση, δεξιότητες που απαιτούνται για τους νεοσύστατους

PR4: Πλατφόρμα MumPower eLearning: μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο και διαδικτυακό δίκτυο που συνδέουν τις μητέρες και όλους τους ενδιαφερόμενους

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, η οποία αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου του έργου σας: 2021-...

Close