Резултати

Резултати


Р1: Дозволете ми да бидам ваш пример: компилација од успешни приказни за мајки претприемачки: брошура/е-книга со успешни приказни во која се претставени успешни приказни на жени од цела Европа. Книгата ќе биде придружена со документарен филм создаден од директна комуникација со овие успешни жени, кои ќе бидат следени во нивниот секојдневен живот, почнувајќи од дома и завршувајќи со нивните активности во текот на денот. За да добиеме целосна наставна алатка која реагира на сите типови на ученици, ги комбинираме брошурата и краткиот документарен филм.

Р2: Прирачник за тренери: развој на вештини за претприемништво за невработени мајки.

P3: Гласот на mumpreneurs: како да се развијат вештините за самозастапување во рамки на претприемачкиот дух: насоки, материјал кој ќе им помогне на мајките да стекнат важни вештини за самозастапување

P4: MumPower eLearning платформа: дигитална платформа која ќе се користи како едукативна алатка и онлајн мрежа за поврзување на мајките и сите заинтересирани чинители во претприемништвото.

Поддршката на Европската комисија за производството на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува ставовите само на авторите. Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Close