mumpower_nd

1 De toegang tot onderwijs in ondernemerschap en sociaal ondernemerschap verbeteren voor werkloze moeders, met name voor degenen die met meerdere barrières worden geconfronteerd (alleenstaande moeders, vluchtelingen, een laag inkomen, slachtoffers van huiselijk geweld, moeders met een handicap en sociale behoeften). DOELSTELLINGEN DOELSTELLINGEN Om moeders die werkloos of inactief zijn aan te moedigen het risico te nemen om een ​​eigen bedrijf te starten. 2 DOELSTELLINGEN Steun en steun gendergelijkheid op de arbeidsmarkt 3 DOELSTELLINGEN Werkloze moeders helpen een eigen bedrijf te starten in de nieuwe economie door hen aan te moedigen en te begeleiden. 4 DOELSTELLINGEN Werkloze moeders aanmoedigen om basisvaardigheden en competenties te leren 5 DOELSTELLINGEN om opvoeders voor volwassenen te trainen in de meest efficiënte trainingsstrategieën voor aanstaande moeders 6 DOELSTELLINGEN om moeders te ondersteunen bij het opbouwen van hun zelfvertrouwen en het uitbreiden van hun netwerk, waardoor hun bereik wordt vergroot 7 DOELSTELLINGEN Werknemers in het volwassenenonderwijs uitrusten met de opleidingsvaardigheden om moeders te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun ondernemersvaardigheden 8

 

Werkloze Moeders

 

Trainers Volwasseneneducatie

 

Over

Veel van de bijdragen zijn afkomstig van een groeiende beweging die bekend staat als 'Mumpreneurs', die verwijst naar moeders die hun eigen bedrijf runnen. Met dit in gedachten is het hoofddoel van dit project om trainers voor volwasseneneducatie op te leiden en voor te bereiden om professioneel inactieve moeders te ondersteunen, die zowel hun persoonlijke ontwikkeling willen verbeteren als ondernemend willen worden.

Als resultaat van de training zullen moeders niet alleen hun inzetbaarheid verbeteren, maar ook hun deelname aan het maatschappelijk en sociaal leven versterken. (Aanbevelingen van de Europese Raad over sleutelcompetenties voor een leven lang leren 2018). Volgens onderzoek worden moeders geconfronteerd met veel uitdagingen, zoals zorgen over kinderopvang, financiële problemen, zwangerschapsdiscriminatie op het werk, evenwicht tussen werk en gezin, gebrek aan opleiding, enz.) die hun terugkeer naar het werk na het einde van hun zwangerschapsverlof belemmeren.

Lees meer...

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie. 

Close