Doelstellingen

DOELSTELLINGEN


De toegang tot onderwijs in ondernemerschap en sociaal ondernemerschap verbeteren voor werkloze moeders, met name voor degenen die met meerdere barrières worden geconfronteerd (alleenstaande moeders, vluchtelingen, een laag inkomen, slachtoffers van huiselijk geweld, moeders met een handicap en sociale behoeften).

Om moeders die werkloos of inactief zijn aan te moedigen het risico te nemen om een ​​eigen bedrijf te starten.

Steun en steun gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

Werkloze moeders helpen een eigen bedrijf te starten in de nieuwe economie door hen aan te moedigen en te begeleiden.

Werkloze moeders aanmoedigen om basisvaardigheden en competenties te leren

Om opvoeders voor volwassenen te trainen in de meest efficiënte trainingsstrategieën voor aanstaande moeders

Om moeders te ondersteunen bij het opbouwen van hun zelfvertrouwen en het uitbreiden van hun netwerk, waardoor hun bereik wordt vergroot

Werknemers in het volwassenenonderwijs uitrusten met de opleidingsvaardigheden om moeders te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun ondernemersvaardigheden

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Close