Over

OVER


Veel van de bijdragen zijn afkomstig van een groeiende beweging die bekend staat als ‘Mumpreneurs’, die verwijst naar moeders die hun eigen bedrijf runnen. Met dit in gedachten is het hoofddoel van dit project om trainers voor volwasseneneducatie op te leiden en voor te bereiden om professioneel inactieve moeders te ondersteunen, die zowel hun persoonlijke ontwikkeling willen verbeteren als ondernemend willen worden. Als resultaat van de training zullen moeders niet alleen hun inzetbaarheid verbeteren, maar ook hun deelname aan het maatschappelijk en sociaal leven versterken.

(Aanbevelingen van de Europese Raad over sleutelcompetenties voor een leven lang leren 2018). Volgens onderzoek worden moeders geconfronteerd met veel uitdagingen, zoals zorgen over kinderopvang, financiële problemen, zwangerschapsdiscriminatie op het werk, evenwicht tussen werk en gezin, gebrek aan opleiding, enz.) die hun terugkeer naar het werk na het einde van hun zwangerschapsverlof belemmeren.

Moeders die worden geconfronteerd met een combinatie van barrières, namelijk alleenstaande moeders, migranten, een laag inkomen, slachtoffers van huiselijk geweld, moeders met een handicap en sociale behoeften, komen nog meer uitdagingen tegen zoals discriminatie, sociale uitsluiting en acculturatie. Het projectinitiatief kwam voort uit de vaststelling door de deelnemende partnerorganisatie van een substantiële leemte in de opleiding van trainers, over hoe moeders adequaat kunnen worden ondersteund die hun ondernemersvaardigheden, kennis en bewustzijn.

Twee van de partnerorganisaties richten zich specifiek op genderkwesties en hebben uitgebreide kennis en expertise over de huidige behoeften van moeders en lacunes in beroepsonderwijs en -opleiding over beste praktijken en methoden om kwetsbare moeders te ondersteunen.


De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Close