HAKKINDA

HAKKINDA


Pek çok çalışma ve fon kendi işlerini yürüten annelere atıfta bulunan, "Mumpreneurs" olarak bilinen büyüyen çeşitli girişimden kaynaklanıyor. Bu düşünceden hareketle, bu projenin temel amacı, yetişkin eğitimi eğiticileri yetiştirerek, onların hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hem de girişimci fikirlerine katkı amaçlayan, profesyonel olarak aktif olmayan annelere destek olmaya onları hazırlamaktır.

Eğitim sonucunda anneler istihdam edilebilirliklerini artıracak, sivil ve sosyal hayata katılımlarını pekiştireceklerdir. (Yaşam boyu öğrenme için temel yetkinlikler hakkında 2018 yılı Avrupa konseyi tavsiyeleri).

Araştırmaya göre anneler, çocuk bakımı kaygıları, maddi sorunlar, işyerinde annelik ayrımcılığı, iş-aile dengesi, eğitimsizlik vb. gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmakta ve bu sorunlar doğum izninin bitiminden sonra işe dönüşlerini engellemektedir. Bekâr anneler, göçmenler, düşük gelirli, aile içi istismar mağdurları, engelli anneler ve sosyal ihtiyaçlar gibi çeşitli engellerle karşı karşıya kalan anneler, ayrımcılık, sosyal dışlanma ve kültürleşme gibi daha da fazla zorlukla karşılaşmaktadır.

Proje, ortak kuruluşların, girişimcilik becerilerini, bilgilerini ve farkındalıklarını geliştirmek isteyen annelerin nasıl yeterince destekleneceğine ilişkin eğiticilerin eğitiminde önemli bir boşluğun tespit edilmesinden kaynaklanmıştır. Ortak kuruluşlardan ikisi özellikle toplumsal cinsiyet konularına odaklanmaktadır. Annelerin mevcut ihtiyaçları konusunda kapsamlı bilgi ve uzmanlığın yanı sıra, savunmasız anneleri desteklemeye yönelik en iyi uygulamalar ve yöntemler konusunda MEÖ eğitimindeki boşluklara hâkimdirler.

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

Close