mumpower_tr

1 İşsiz annelerin, özellikle birden fazla engelle (bekar anneler, mülteciler, düşük gelirli, aile içi şiddet mağdurları, engelli anneler ve sosyal ihtiyaçlar) karşılaşan annelerin girişimcilik eğitimine ve sosyal girişimciliğe erişimlerini iyileştirmek. Hedefler Hedefler İşsiz veya aktif olmayan anneleri kendi işini kurma riskini almaya teşvik etmek. 2 Hedefler işgücü piyasasında cinsiyet eşitliğini desteklemek 3 Hedefler işsiz anneleri teşvik ederek ve rehberlik ederek yeni ekonomide kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak. 4 Hedefler İşsiz anneleri temel beceri ve yeterlilikleri öğrenmeye teşvik etmek 5 Hedefler Yetişkin eğitimcileri anne adayları için en verimli eğitim stratejileri konusunda eğitmek 6 Hedefler Annelerin öz güvenlerini geliştirmelerini desteklemek ve ağlarını genişletmek, sosyal hayata erişimlerini güçlendirmek 7 Hedefler Yetişkin eğitimci çalışanları, annelerin girişimcilik becerilerini geliştirmelerini destekleyebilmek için eğitim becerileri ile donatmak 8

 

İşsiz Anneler

 

 

Yetişkin eğitimi eğitmenleri

 

Hakkında

Pek çok çalışma ve fon kendi işlerini yürüten annelere atıfta bulunan, "Mumpreneurs" olarak bilinen büyüyen çeşitli girişimden kaynaklanıyor. Bu düşünceden hareketle, bu projenin temel amacı, yetişkin eğitimi eğiticileri yetiştirerek, onların hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hem de girişimci fikirlerine katkı amaçlayan, profesyonel olarak aktif olmayan annelere destek olmaya onları hazırlamaktır.

Eğitim sonucunda anneler istihdam edilebilirliklerini artıracak, sivil ve sosyal hayata katılımlarını pekiştireceklerdir. (Yaşam boyu öğrenme için temel yetkinlikler hakkında 2018 yılı Avrupa konseyi tavsiyeleri). Araştırmaya göre anneler, çocuk bakımı kaygıları, maddi sorunlar, işyerinde annelik ayrımcılığı, iş-aile dengesi, eğitimsizlik vb. gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmakta ve bu sorunlar doğum izninin bitiminden sonra işe dönüşlerini engellemektedir.

Daha fazlası…

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

Close